نوسازان تنها موسسه تخصصی تحقیقاتی معماری در ایران

طرح های کمد دیواری های شیک و مدرن

طرح های کمد دیواری های شیک و مدرن بازسازی منازل

اگر شما به دنبال یک طرح شیک و مدرن برای کمد دیواری برای منزلتان هستید، فکر می کنم این مطلب به همراه عکس ها بتواند به شما کمک کند. این طرح ها بیشتر به کمدهای کشویی با درب های ریلی تاکید دارد. در این طرح ها سعی شده بین رنگ کمد، سن کار بر، رنگ و نورپردازی محیط و دیگر اجزاء اتاق ارتباط موثر برقرار شود.

طرح های کمد دیواری های شیک و مدرن

طرح های کمد دیواری های شیک و مدرن

طرح های کمد دیواری های شیک و مدرن

طرح های کمد دیواری های شیک و مدرن

طرح های کمد دیواری های شیک و مدرن