نوسازان تنها موسسه تخصصی تحقیقاتی معماری در ایران

انواع بازسازی ساختمان های مسکونی

fبازسازی ساختمان

در این نوشته سعی می کنیم شما را با انواع بازسازی هایی که در یک ساختمان مسکونی ممکن است انجام بشود را برای شما معرفی کنیم و در مورد هر کدام از بازسازی ها مطالبی را عرض نماییم.

بازسازی ساختمان را از نظر سطح مورد باز سازی می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

۱- بازسازی کامل ساختمان:

در این نوع بازسازی ساختار کلی آپارتمان تغییر می کند و با در نظر گرفتن دیوار های حمال و غیرقابل انتقال کلیه دیوار ها و زیرساخت های داخلی را تخریب کرده و در اصطلاح ساختمان را لخت می کنند و بعد از روی نقشه از پیش تهیه شده شروع به ساخت می کنند این نوع بازسازی ساختمان را باز سازی کلی ساختمان می گویند.

۲- بازسازی جزئی ساختمان:

در این نوع از بازسازی ساختمان هدف یک قسمت از آپارتمان می باشد. به عنوان مثال فقط می خواهیم حمام و سرویس های بهداشتی را بازسازی و یا مرمت نماییم و یا قصا بازسازی کامل آشپزخانه را داریم که در این صورت فضای مورد نظر را خالی کرده و طبق نقشه المان های جدید را در آن میسازیم و اجرا می نماییم.

نوسازان ارائه دهنده خدمات بازسازی ساختمان و تغییر دکوراسیون،

از طراحی سه بعدی تا اجرا

نشانی : تجریش خیابان شهید فناخسرو پلاک ۳ طبقه همکف ۲۲۷۲۴۶۱۰  و  ۲۲۷۲۴۶۱۱